Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Oniki imamların övgüsüOniki imamlar'ın övgüsü
Seyyidler´e Aslan göründü. Felekte onun için ona dedi, Esadullah-ı Haydar. Hem dai kılıç gelmiye yeryüzüne illa Zülfükar. Rıza kapısına isteyip ol Şahın hizmetine bel bağladı, Selamn ile kanber.  La feta illa Ali demek, manası budur ki; gelmiye hergiz Ali gibi ye yüzüne bir er. La seyfe illa Zülfükar. Şehitler donu kırmızı geldi.
Ala mertebe onun için geldi. Halktan dahi nazildir. Ona tac-ı Ahmet şehadet gelince, ol Şahı Velayet bile içtiler o şebbiri şübber birine ağzından erdi. Rıza eceli birinin boğazından kat leyledi. Onları ol yezid cahil epter. Imam Hasan´a ağu verdi avradı. Muaviye meşveretiyle. O yüzü dönmüş bivefa o tohuma lanet. Ah Hüseyin´e rahmet deyip ağlar ümmü Seleme.

Hem Şah deyip Şehriban ederdi ezber. Der idi ki, iki cihan geçsemey Şah oğlu, Şah´I vahiden demeğe bulamazım bir sencileyin bir
sana benzer.hayalin gönlümde kaldı fırakın canımda. Bir dahi gözü gözlerim seni ey hüsnü münevver. Ey Ali´nin yadigarı, ey Hz.Muhammed´in çiğer köşesi, ey huyu güzel, hülku şirin sözü şeker. Ey kerbela´ya müşerref eden hublara erişti.ey yüzü gül, gözleri nerkis, perçemi buhuru anber. Yerde insane ağladı Şah için. Suda balıklar, cennet´te huri, gökte melekler.

Imam Hüsyeyin´nin kanlı gömleğini, Hz.Fatıma alıp eline divana ol yevmül mahşer. Diye ki: Hüseyin´i olanların bağışla suçunu, bu kanlı gömleğin aşkına himmetle bağışladım. Hüseyin´lileri bikülli yeksar. Sen dahi Hüseyin´I ola gör, ey yar-ı sadık. Cihanda vücudun pa kola, günahtan haber. Hüseyindir Zeynelabidin, Hüseyindir Muhammed Bakır, Hüseyindir tarikin beyan eyledi imam Cafer. Imam Musa-i Kazım, kanı evliyadır, hem Ali Musa Rızadır. Cevher bunlara tanıktır. Imam Muhammed Taki ve Ali-ül Naki, Hasan-ül Askeri ahir gelip Muhammed Mehti sahibi zaman. Imamlar aşkına Zülfikar çalıp ol Şahı Sultan, Kerbela´nın hakkını alıp, lanet tavkını Yezidin  boynuna geçirdi ol dem, tığı teber.
Hüseyindir bu kul himmet te ezel, ezelden Hüseyiniler tarikinde kemter. O kul Himmet, imamlar tarikinde yad olma. Kul Himmet, ey dost yadigarı, onundur çağırır, Allah-uekber.


Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...