Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mürşidin NefesiMürşidin Nefesi
Bir zamanlar bir padişah var idi. Mağripten meşrıka hükmederdi. Bu padişah, bir çölde, bir bahçe çevirmek murat eyledi. Kırkbin ırgadı kırkyıl işletip bir bahçe ihya eyledi. Içinde acı ve tatlı meyveler yiyince deli olacak meyveler, yiyince akıllı olacak meyveler cihanda her ne türlü meyve var ise içinde mevcut bulubdu.

Nice bin bahcıvanlar hizmet ederdi. Padişah bahcıvanlara tembih eyledi ki: «bu bahçe vakıftır. Her gelen giden yesin. Amma mukayet olun. Eğer meyve yerler ise, panzehir verin, ölmesin.eğer deli olacak meyve yerler ise, akıllı olacak meyveden yedirin» diye tembih eyledi. Bu bahcıvancıların cümlesi padişahın emrine uydular. Bu bahçe erişti, kemalin buldu. Bir gün bir bölük kavim geldiler. Biraz yediler. Bahçenin içine dalmadılar. Kapısından yediler. Acısına tatlısına tamah etmediler. Hemen biraz nefakalanıp gittiler.

Biraz sonra, bir bölük daha geldi. Bahçenin içine daldılar. Acısından tatlısından yediler. Kimi delirdi, kimi ağulandı(zehirlendi). Amanın ölüyoruz diye çağrıştılar. Bahçıvanlar gelip biraz tiryat verip ağuyu kestirdiler. Ancak kurtulup selamet gittiler. Bir zaman sonra, yine bir bölük kavim geldi. Bahçenin içine daldılar. Onlar da gözlerinin gördüğünce yediler. Cümlesi ağlandı. Bahçıvancılar geldiler: «amanın şu tiryak şerbetidir için» dediler. O adamlar, dediler ki: «senin bahçende ağ var imiş. Bize ağu verip ağlayacaksın» deyip bahçıvancıların verdiği şerbeti içmeyip murdar oldular.

Ey mümin kardeşler, şuna kıyas eyle ki, bu bahçe bu dünyadır. Bahçıvancılar mürşidlerdir. Bu bahçeye evel gelen adamlar, cihana bel bağlamayıp bir içim su, bir lokma ekmek yeter deyipharam yemediler. Doğru gelip doğru gittiler. Ülemaya, mürşide muhtaç olmadılar. Onlardan sonra gelenler mahluklar dünyanın içine daldılar. Bulduğunu yediler. Yani yanlış yola gittiler. Ağızlarına geleni söylediler. Bahçede ağu yiyenler gibi. Bunlar doğru yolu yetirip, murdar olacak vakit, bahçıvanlara kıyas, bu mürşitler diyeler ki: «gelin bu bet fiili bırakın. Allah´ın emri budur, nehyi budur, Hz.Resülün sünneti budur, Hz.Ali´nin tarikatı budur» diyeler. Yiyenlere tiryak verdiği gibi. Bu mürşit nefesi dahi ağuya tiryaktır.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...