Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Içindekiler-


Imam Cafer-i Sadık Buyruğu


Içindekiler

1- Sunuş
2- Iman nedir?
3- Peygamber ile Hz.Alinin Musahip olması
4- Peygamber ile Hz.Alinin Musahip olması
5- Pirlik kimden kaldı?
6- Mürebbi ve Müsahip
7- Müsahiplikte Sadakat gerekir
8- Musahip musahipsiz cennete girmez
9- Musahiplikte kazanç
10- Nasıl müsahip olunur?
11- Kimler birbiriyle musahip olabilirler?
12- Kim kimle musahip olamaz?
13- Bel bağlamak (ikrar vermek, tığbent bağlamak)
14- Dar kaç çeşittir?
15- Talibin Nişanı nedir?
16- Dört Kapı beyanındadır
17- Hakkın sırları
18- Rıza (Rızalık).
19- Rıza şehri.
20- Oğlan ikrarı almak
21- Kız ikrarı almak
22- Tarikatname
23- Tarik çalmak
24- Erkan altından geçmek
25- Niyaz eylemek
26- Uğruluk
27- Sufi
28- Müsahip, mürebbi, mürşit, rehber ve sufi
29- Sufilik evsafı
30- On iki farz
31- On iki işlek
32- On iki erkan
33- Şeriat Tarikatın kapısıdır
34- Cebraile erkan çalınması
35- Rahı Tarikat
36- Tac
37- Hizmet sahipleri
38- Hz.Ademle Cebrailin kardeşlik olması
39- Hz.Muhammedin elini Hz.Ali'ye vermesi
40- On İki Imam'ların övgüsü
41- Tarikatte secde nedir?
42- Mürşidin Nefesi
43- Alemi Kübra ve Alemi Suğra
44- Bazı soruların cevapları
45- Besmele
46- Hakk'ın gizli Adı: HU
47- Kanberin Nefesinin pak edilmesi
48- Üç Sünnet Yedi Farz
49- Mücerritlik kimden kaldı?
50- Dört kapı kardeşi nasıl olunur?
51- Piri ziyaret etmek
52- Cömertlik yapılmayan nesneler
53- Hz.Muhammed'in Tuba Ağacı ile Tariklenmesi
54- Dervişliğin on basamağı vardır
55- Selam
56- Şia mezhebi
57- Muhtelif Buyruk nüshalarından seçilmiş bilgiler
58- Naad-ı Ali
59- Ölmeden önce ölmek
60- Hz.Muhammedin vasiyeti
61- Hz.Muhammedin gösterdiği makamlar
62- Yol ve Erkan, Dört kapı

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...