Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Ademle Cebrailin kardeşlik olmasıHz.Adem'le Cebrail'in kardeşlik olması
Ey talibi tarikat ve ey zikiri rahı hakikat. Ol talibe vaciptir ki, farz olan gerek farz ve gerek halifeve gerek Seyyid bu üç ulumdan haberdar olalar ki, kamil olup birinci: ilmi şariat, ikinci: ilmi tarikat, üçüncü: ilmi maarifette kamil olmak gerektir ki, talibin bu ilimden bir müşkili olsa, halife olan onun üstesinden gele. Ayeti keremullah ile cevap vere. Talip pire iradet getire. Ahireti alennurdur. Elini onun eteğinden ayırmaya ki ayini erkan yerini ala. 

Sufi olan sabahtan pir nazarına gelince miskinlik ve toprak sakin ola ve pire olan yüzünü talipten yana döndüre. Talibe diye ki: «ey talip, Muhammed Ali´yi Kabul ettinizmi?  Ve Muhammed Ali´nin emrin ve şeriatın ve tarikatın ve baadezalik senin pirliğine havalidir, diyeki, talip emrin tutmuş ola». Iki mürit ede. Biri ulema ve diğeri zakirdir. Ayini erkanın talibe talim ede ki halife pir elin tuta ve kelimei şahadeti ve kelimei tevhidi ayini erkanca yerini bulalar.


(lailahe ilallah biazametullah ve Muhammeden Resulullah halife lailahe ilallah bi kudreti Aliyyün veliyullah binnur biizzetullah lailahe ilallah Muhammeden Resulullah. Hakkan hakkan lailahe ilallah. Şer´an şer´an lailahe ilallah. Aliyün veliyullah. Vasii Resulullah. Imamı müminin ve imamı müttekin ve katilmülmüşrikin ve hüccetül varisin..)
cümlesi olur. Bir kelamdır ki, Cebrail aleyhisselam Adem Safiyullah hazretlerinin belini bağladı. Ondan sonar birini karındaşlığa Kabul ettiler.

Beytullaha Hakkın emriyle cümle feriştehler bir sahan helva ve taze ekmek Hz.Adem´e verdiler ki, niyaz idi. Hz.Hava Anamız orda yok idi. Bir lokma helvadan Hz.Adem Havva annamıza sakladı. Lokma saklamak Hz.Ademden kaldı. Ve yine nakildir ki, Hz,Resul ol vakit Medine-i mübarekede sücut edip elveda ricasın eylerdi. O zaman, Resuli âlâm makamı halvet idi. Orda Cebrail geldi dediki: «ya Muhammed, Allah-u taala sana selam gönderdi. Vaktine hazır olsn; vakti rıhlet geldi, sana vasıl oldu, didare gidelim. Bu mahalde imamı müttekin Emirülmüminin hazreti Ali Keremullahu veçhe hazretlerine tapşuram» dedi.


Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...