Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Demir Baba ocağı


Demir Baba Ocağı
Demir Baba,Akyazılı Sultan baba’nın dervişlerinden Seyyid Hacı Dede’nin oğludur.


Demir Baba Veleyetnamesine
göre, Akyazılı sultan Baba’nın Hacı Dede adında bir dervişi varmış. Güçlü kuvvetlibiri imiş. Akyazılı Sultan Baba, gittiği yere onun sırtına binerek gidermiş. Bir gün, Hacı Dede’yi evermek istemiş. Hacı Dede: “Yaşım ilerledi, ben artık evlenmem” demişse de, Sultan Baba onu dinlememiş ve Gökçesu’da Turan Halife’nin kızı Zahide Dürdane Bacı ile onu evermiş.


Demir Baba velayetnamesi’ne göre bu düğüne: “Otman Baba’nın piri zati Efendi, türbedarı Abdi Dede, İsa Dede, Kademli Baba, Mümin Baba, Ozan Yemini, Ahmet Baba, Karakoçak gözcüsü, arz baba gözcüsü ve Kızı Ana Sultan, küçük ve büyük Muhammed, Koca Doğan gözcüsü Dikenli Hüseyin Baba, hamza Baba, Benli baba, Musa Baba...” lar katılmıştır.


Bu evlilikten Demir Baba doğmuş. Gelişip büyüdükten sonra sünnetçilik yapmaya başlamış. On yedi yaşında iken Akyazılı sultan Baba’nın dostlarından Kademli baba vefat etmiş, mezarını Demir Baba kazmış.


Demir Baba beş yıl oralarda dolaşmış. Bir gün Akyazılı Sultan Baba, dergahının postunu ona vermiş. Demiş ki: “Demir, al kutupluk postunu, al emanetini, hak senindir” sonra Hakk’a yürümüş. Bu anlatımda da anlaşılıyor ki, Demir Baba da ayrı bir Ocak kurucusu değil. O da Otman Baba Ocağı’nda Post’a oturmuş bir Dede’dir.


Demir Baba, çok dolaşmış. Bir gün Kızıl Deli Dergahı’na da gitmiş. Yine bir gün, Arapça ve Farsça bilen biri ile karşılaşmış. Bu gelenin talipleri de çokmuş. Demir Baba, onu batın kılıcı ile yenmiş. Bu kişi ünlü Ozan Virani’dir.


Virani,
Demir Baba’dan gençtir ama ondan önce Bulgaristan Kirlova’da Hafızzade’nin tekkesinde ölür.


Demir Baba soyundan Koç Ali Baba dünyaya gelmiş. Onunise hala Kırklareli Kofçağız köylerinde yol evlatları var.


Demir Baba Velayetnamesi’
ne göre; o, “Seyyid’tir” ve imam Zeynel Abbidin’in oğlu Ali Asgar’a ulaşır.


Prof. İrena Melikoff-Uyur İdik Uyardılar: “Bugün Deliorman bölgesinde resmi olarak 100,000 kızılbaş Türkmen yaşamaktadır. Aralarında bir de “Bektaşi” adı verilen bir alt zümre vardır. Bu alt zümre Hacı Bektaş’dan himmet umarlar. Halbuki Kızılbaş Türkmenler, Demir Baba’yı asıl Veli sayarlar. Demir Baba Şeyh Bedrettin’in mürididir.


Demir Baba, Silistre’den Seyyid Bedrettin ile birlikte gelip Deliorman Bölgesi’ne yerleşti. Yenilgiden sonra, Kubat yöresinde Dipsiz Gölü denen derin bir vadi üzerinde bulunan Zavat tepesi’nde ki Dergahına yerleşip, inzivaya çekildi. Bu Dergah, eski bir Trakya toprağının üzerine kurulmuştur. O vadideki kayalıkta Demir Baba’nın bir pençesi ile fışkıran kutsal bir çeşme vardır” denmektedir.


Prof. İrena Melikoff burada yanılıyor. Otman Baba, 1478 yılında vefat ediyor. Onun yerine Akyazılı Sultan Baba geçiyor. Nice zaman sonra dervişi Hacı Dede’yi Zahide Dürdane ile everiyor ve bu evlilikten Demir Baba dünyaya geliyor. doğumu kesin belli olmasa bille, Demir Baba’nın 15. yüzyıl sonralarında doğduğu kesindir. Bu durumda, Demir Baba, 1420’li yıllardaki Seyyid Bedrettin ayaklanmasına nasıl katılabilir?.


Yine İrena Melikoff’a göre; “Deliorman bölgesindeki Kızılbaşlar, Hacı Bektaş Veli’yi Yeni Çeriler’le olan bağından dolayı pek sevmezler.”

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...