Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hıdır Abdal Ocağı


Hıdır Abdal Ocağı
Seyyid Karaca Ahmet’in oğlu Hıdır Abdal, babası ile birlikte, takriben 1231 den sonra, Alaadin Keykubat zamanında Anadolu’ya geldi. Olayların akışıyla çıkardığımız kadarıyla o ve babası Seyyid Karaca Ahmet, 1240 yılındaki büyük isyana katıldılar. Yenilgi sonrası gzliliğe çekildiler. Dergahını da illegaliteye çekildiği dönemde keşfettiği şimdiki yere kurdu. Bu yer Erzincan Kemaliye ilçesine bağlı Ocak Köyü’dür. Burası Harput-Çemişgezek-Kemaliye-Divriği tarihi İpek yolu üzerindedir. Ancak, Ocağın bulunduğu yer yüksek bir dağın eteğidir. Tarih boyunca dağlara sığınmak bir güvence olmuştur. Hıdır Abdal da Ocağı’nı güvenlik endişesiyle bu yüksek yere kurmuştur.


Hıdır Abdal,
babasının yolunu sürdürerek, hekimlik yapmıştır. Daha çok ruh hekimliği yapmıştır.


Hıdır Abdal’ın doğum tarihi tam olarak bilmiyor. Kemaliye Ocak Köyü’ndeki türbesinin kitabesinde: “Sülalei Pak Karaca Ahmet Evlatlarındanes Seyyid Hıdır Abdal h.675” diye yazmaktadır. Yani miladi 1276 yılında vefat etmiştir.


Hıdır Abdal’la ilgili anlatılan bir söylenceye göre: “Hünkar Hacı Bektaş Veli, halifelerine nasip dağıtmıştır. Nasip dağıtıldığı sırada Hıdır Abdal orada bulunmamaktadır. Daha sonra yanına vardığında hizmetlerle ilgili bütün görevlerin dağıtıldığını öğrenince üzülür ve hüzünlenir. Hünkar onun bu durumunu görünce gönlünü alır: Hüzünlenme Hıdır Abdal’ım, hizmette sınır yoktur. Sana da bir hizmet veriyorum. Ocaklarda düşkün olanlar sana gele, ancak senden düşkün olanların da derdine derman olmaya” der.


Hıdır Abdal
, takriben 1260 dan sonra Kemaliye’deki Hıdır Abdal Sultan Ocağı’nı kurdu. Bu Ocak “Düşkünler Ocağı” olarak bilinmektedir.


Herhangi bir Talip, bağlı olduğu ocağı tarafından kendisine verilen cezanın bir bölümünü çektikten sonra, affı için bağlı olduğu Pir Ocağı’na başvurduğunda, o ocağın bu ağır cezayı bağışlama hak ve yetkisi yoksa; Ocağın Piri, onu rehberi ve musahibi ile birlikte “Düşkünler Ocağı”na gönderir. Cezayı kaldıracak makam orasıdır. Ayrıca, verilen cezanın haksızlığına veya büyüklüğüne itiraz makamı da orasıdır.


Bu bize şunu gösteriyor:
Alevilik inanç ve törelerinde, Ocaklar, Seyyidlere veya taliplere keyfi cezalar veremezler. Eğer verirlerse, bu cezaları bozacak veya ortadan kaldıracak bir üst makam, yani bir üst yargı organı görevini gören bir makam da oluşturulmuştur. Çağımızdaki yargıtay görevini gören bu makam, Hıdır Abdal Ocağı’dır.


Osmanlı Nakibül Eşrafından Seyyid Muhammed el Hüseyin oğluSeyyid Mehmet tarafından onaylanarak verilen secereye göre Hıdır Abdal’ın soy Ocağı şöyle devam eder:

1-Seyyid Karaca Ahmet

2-Seyyid Hıdır Abdal

3-Seyyid Habib

4-Seyyid Behlül

5-Seyyid Bali

6-Seyyid Cafer

7-Seyyid Ali

8-Seyyid Unsur

9-Seyyid Otman

10-Seyyid Ahmet

11-Seyyid Kamber Abdal

12-Seyyid Mehmet

13-Seyyid Mansur

   
Hüseyin          Mehmet         İbrahim           İsa

                                  
                              Hüseyin

                                  
                               İbrahim

                                  

                              Mehmet

                                  
Durmuş                  Şerif                   Davut

                                  
                               Hüseyin
                              Şerif Ömer
                                Hayran
                                Hüseyin
                       Hıdır (Arapkir’de oturur)

Keza Karaca Ahmet’in diğer oğlu Yusuf Paşa da Gelibolu yakınlarına yerleşmiştir. (Bu Yusuf, torunu olmalıdır. Çünkü Gelibolu’ya yerleştiğine göre, 1357 yılından sonra oraya geçmiştir. Babası Hacı bektaş’ın çağdaşı olup, 1240 yılındaki büyük isyana katıldığına göre, 1357 yılında yaşayan bir oğul olamaz.)


Gelibolu’daki “Selçuk Hatun Vakfı” Karaca Ahmet soyuna aittir. Bu soy şöyle devam etmiştir:


Seyyid Karaca Ahmet

.........?.......... (Gani Abdal olabilir).

Seyyid Yusuf Paşa

Seyyid Hacı Musa

Seyyid Rum Paşa

Seyyid Abdi Paşa (Eşi Selçuk Hatun)

Seyyid Kasım

Seyyid Ali Paşa

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...