Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Karaca Ahmet Ocağı


Karaca Ahmet Ocağı
Kimi kaynaklara göre Moğol istilasından sonra Anadolu’ya gelip, Manisa ve Uşak yöresine yerleşti. Sarı saltuk’ta olduğu gibi bir çok yerde türbesi vardır. Bunlardan bilinenleri: Eşme, Manisa, Akhisar, Afyon, İsparta-Bula bucağı ve Üsküdar’la Kadıköy arasında kendi adıyla anılan türbelerdir. Çağın ünlü hakimlerindendir.


Kimi kaynaklar onu Hacı Bektaş’ın çağdaşı göstermekte, kimileri ise, onun daha sonraki dönemlerde yaşadığını göstermektedir. Örneğin: Bedri Noyan’a göre, Hacı Bektaşı Veli onu çağırıp: “Karacam, sen oraların Türk topraklarına katılması için görevlendirildin” diyerek, onu İstanbul Üsküdar’a gönderir. Karaca Ahmet, Kadıköy-Üsküdar arasına yerleşip, dergahını buraya kurar. Burası onun son mekanı olur.” demektedir.


Öte yanda, şifa yurtları için vakıf edilen “vakıfnameler”den anlaşılıyor ki, o, 1350-1390 yılları arasında Manisa dolaylarında yaşamaktadır.


1371 yılında Saruhanlı beyi İshak Çelebi Manisa’da Seyyid Revek Sultan’a bir arazi vakfederken, düzenlenen Vakıfnamede ki tanıklar arasında “Süleyman Horasani oğlu Karaca Ahmet” diye bir tanık vardır. İşte bazı kaynaklar, bu Karaca Ahmet’in Seyyid Karaca Ahmet olduğunu yazmaktadır.


Tarihler çelişmektedir. Hacı Bektaş Veli tarafından görevlendirildiyse, 1371 yılında Saruhan Beyi İshak Çelebi tarafından mühürlenerek vakfedilen belgenin altında imzası olamaz. Hacı Bektaş-ı Veli öldüğü zaman karaca Ahmet’in 20 yaşında olduğunu varsaysak bile, 1371 de İshak Çelebi ile olabilmesi için en az 120 yaşlarında olması gerekirdi.


Bize göre tek bir Karaca Ahmet’in bahsedilmiyor. Manisa’daki Karaca Ahmet, bir Türkmen beyidir.

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...