Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Emirbeyli (Emiroğulları) ocağı


Emirbeyli (Emiroğulları) Ocağı
Tahtacılar, yada Ağaçeri Türkmenleri’nin bağlı olduğu ikinci ocaktır. Bu ocağın merkezi Aydın’ın Reşadiye Beldesi’ndedir.


Prof. Zeki Velidi Togan’a göre: “Ağaçeri oymağı 465 yılında Kuzey Kafkasya’dan Azerbeycan’a geldiler. Bu üruğun adı Kürdistanda’daki “Paikuli Bölgesi”nde bulunan Sasani Kitabeleri’nde de okunmaktadır. Bu kitabelere göre o tarihlerde Ağaçerileri’n hakanları varmış.


Bu tarihlerden sonra Ağaçeri oymağından bahsedilmiyor. 1193 yılında Elbistan yöresindeki ormanlıkbölgede yaşadıklarını duyuyoruz.”


Prof. Faruk Sümer: “Ağaçeri Oymağı!nın bir bölümü, Moğollar Horasan ve İran’a geldiğinde, Tebriz’le Kazvin arasındaki Halhal Bölgesi’ne egemendiler” diyor.


Ağaçeriler, Adana ve Maraş üzerinden tüm Toroslar’a yayıldılar. Oradan Ege bölgesine dağıldılar.


Emirbeyli Ocağı,
türbesi Adana-Seyhan’da bulunan Durhasan Dede’nin soyundan gelmektedir. Bunların bir kolunu da İzmir Narlıdere’deki Yanyatırlar oluşturmaktadırlar.

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...