Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Emirbeyli (Emiroğulları) ocağı


Emirbeyli (Emiroğulları) Ocağı
Tahtacılar, yada Ağaçeri Türkmenleri’nin bağlı olduğu ikinci ocaktır. Bu ocağın merkezi Aydın’ın Reşadiye Beldesi’ndedir.


Prof. Zeki Velidi Togan’a göre: “Ağaçeri oymağı 465 yılında Kuzey Kafkasya’dan Azerbeycan’a geldiler. Bu üruğun adı Kürdistanda’daki “Paikuli Bölgesi”nde bulunan Sasani Kitabeleri’nde de okunmaktadır. Bu kitabelere göre o tarihlerde Ağaçerileri’n hakanları varmış.


Bu tarihlerden sonra Ağaçeri oymağından bahsedilmiyor. 1193 yılında Elbistan yöresindeki ormanlıkbölgede yaşadıklarını duyuyoruz.”


Prof. Faruk Sümer: “Ağaçeri Oymağı!nın bir bölümü, Moğollar Horasan ve İran’a geldiğinde, Tebriz’le Kazvin arasındaki Halhal Bölgesi’ne egemendiler” diyor.


Ağaçeriler, Adana ve Maraş üzerinden tüm Toroslar’a yayıldılar. Oradan Ege bölgesine dağıldılar.


Emirbeyli Ocağı,
türbesi Adana-Seyhan’da bulunan Durhasan Dede’nin soyundan gelmektedir. Bunların bir kolunu da İzmir Narlıdere’deki Yanyatırlar oluşturmaktadırlar.

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...