Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Garip Musa Ocağı


Garip Musa Ocağı
Türbesi Güneş Köyü ‘ne bağlı bir mezra olan “Hıdırlık Mezrası”ndadır. Bu Ocağın Anadolu’da yaygın olarak talipleri vardır.

Güneş, Höbek, Çoksüzer, Pengürt, Dumluca
köyleri bu ocağı ziyarete gelirler. Bu ocak mensupları, Ankara-Kalecik, Eskişehir-Seyyid Gazi ve Kars-Sarıkamış’da da bulunurlar.


Seyyid Musa,
Hacı Bektaş Veli’nin kardeşi Seyyid Menteş’in oğludur. Seyyid İbrahim Sani’nin oğulları Hacı Bektaş Veli ile Seyyid Menteş, 1231 yılından sonra Hoy kentinden Anadolu’ya gelirler. Daha sonra Amasya’daki amcalarının oğlu Pir İlyas’ın yanına giderler. Sonra Seyyid Mustafa Menteş, Sivas’ta kalır. Onu orada şehit ederler. Seyyid Menteş’in ölümü Baba İsyak İsyanı zamanında (1239 - 1240) mı olur, sonra mı olur? Bu tam olarak bilinmemektedir.


Seyyid mustafa Menteş
’in oğlu Seyyid Musa yetim kalır. Kimsesi olmadığı için kendisine “Garip Musa” denir. Sonra onu amcası Hacı Bektaş Veli’ye getirirler. (Muhtemelen Hacı Bektaş veli’nin Sulucakarahöyük’e yerleşmesinden sonra, yani 1250 yılından sonra olabilir).


Seyyid Garip Musa,
Hünkardan nasibini aldıktan sonra Sivas taraflarına yerleşir. Bu Ocak mensuplarının Kars-Sarıkamış’a niçin ve ne zaman gittikleri bilinmemektedir. Kimi söylencelere göre Garip Musa’nın Horasan’dan Azerbeycan’a, oradan Sarıkamış’a sonra İçanadolu’ya geldiği söylenir. Kimi iddialara göre ise, bu Ocak mensuplarının bir bölümü, Celali isyanları’ndan sonra Osmanlı tarafından o yörelere sürgün edilmişler.


Kimi söylencelere göre Seyyid Musa, Karadonlu Can Baba ile birlikte, Moğollar tarafından ateşe atılıp yakılmış. Onun yetim kalan oğlunun soyuna da “Garip Musalılar” denmiştir.


Bu Ocak mensuplarının Hacı Bektaş Veli ile olan ortak Soy ağacını aşağıda yayınlıyoruz.


1-Hz.Ali

2-İmam Hüseyin

3-İmam Zeynel Abbidin

4-İmam Muhammed Bakır

5-İmam cafer-i sadık

6-İmam Musa-i Kazım

7-İmam Ali-ül Rıza

8-İmam Muhammed Taki

9-Seyyid Musa Araç

10-Seyyid Muhammed (874 yılında Nişabur Dergahı Piridir.)

11-Seyyid Yahya

12-Seyyid Cafer

13-Seyyid Hüseyin

14-Seyyid Ubeydullah

15-Seyyid Muhammed

16-Seyyid İbrahim

17-Seyyid Hasan

18-Seyyid Muhammed Sani

19-Seyyid Mehdi

20-Seyyid İshak

21-Seyyid Musa

          
22-Seyyid Ali          

23-Seyyid İlyas

              
22-Seyyid İbrahim Sani

Hacı Bektaş Veli

Hızır Lale

23-Mustafa Menteş

24-Garip Musa

25-Mehmet

          
22-Seyyid Haydar Gazi’dır. 

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...