Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Sarı Saltık Ocağı


Sarı Saltık Ocağı
Sarı Saltuk, takriben 1198 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Saltuklu beyi Melik Şah Saltuk’un oğludur. Asıl adı Şerif Hızır’dır.


Anadolu Selçuklu Sultanı Rüknettin Süleyman Şah,Melik Şah saltuk’u 1202 yılında öldürmüş, Erzurum Saltuklu Beyliği’ni de ortadan kaldırmış ve Saltuklular’ı da Erzurum’dan sürmüştü. Erzurum ve yöresini de kardeşi Tuğrul Şah’a vermişti. (Alevi Türkmen Tarihi ve Saltuklular adlı kitabımda konuyu etraflıca anlattığımdan burada kısa değiniyorum).


Rüknettin Süleyman Şah,
Saltuklu Beyliği’ni ortadan kaldırınca Saltuklular, Melik Şah Saltuk’un kardeşi Seyyid İsmail’in (Abdal Seyyid) öncülüğünde Dersim’e (Tunceli) göç ettiler.


Seyyid İsmail, önce amcası Mencigert (Mazgirt) beyi Mansur Saltuk’un (Baba Mansur) yanına geldi. Daha sonra da Hozat’ın Ağveren Köyü’ne yerleşti. Yeğeni olan Melik Şah’ın oğlu Şerif Hızır, henüz küçüktü. Ona, sarışın olan amcası Sarı İsmail bakıyordu. Şerif Hızır sarışın olan amcasından “Sarı” sanını aldı. Ataları olan Erzurum Saltukları’ndan da “Saltuk” sanını aldı. Böylece o, “Sarı Saltuk” diye anılmaya başladı. Onun büyük dedesi Muhammed Buhari, Horasan Nişabur Dergahı Piri, Seyyid Ubeydullah’ın torunudur. Seyyid Ubeydullah da, 8.imam Ali Rıza’nın tek çocuğu olan imam Taki’nin oğlu Seyyid Musa Arac’ın torunudur.


Nişabur Dergahı Piri Seyyid Ubeydullah’ın Muhammed ve Abdulgani adında iki oğlu oldu. Nişabur Dergahı’nın başına Hacı Bektaş Veli’nin atası Seyyid Muhammed geçince, Seyyid Abdulgani de, dönemin önemli önemli bir kültür merkezi olan Buhara’ya göçtü. Seyyid Abdulgani’nin Seyyid Muhammed Buhari ve Seyyid abdulaziz adında iki oğlu oldu.


Seyyid Abdulaziz, Büyük Selçuklu ailesine danışmanlık ve öğretmenlik yapıyordu. Ağabeyi Muhammed Buhari, genç yaşlarda vefat etti. Onun oğlu Ebul Kasım saltuk, yetim kaldı. Ebul Kasım Saltuk, Selçuklu Şahzadeleri ile birlikte amcası tarafından okutulup büyütüldü. Buhara yöresinde bulunan Oğuzlar’ın büyük boylarından Çepniler, Alevi müslümanlığı benimseyince, Ebul Kasım Saltuk’un talipleri oldular. Ebul Kasım Saltuk, o da, Şafi mezhebinden olan veziri Nizam-ül Mülk’ün tavsiyeleri ile Türkmenler arasında çok sevilen Ebul Kasım Saltuk’u ordularının başına komutan olarak atadı.


Alp Arslan, 1071 yılında Malazgirt’e Bizanslılar’ı yenip, Anadulu’ya girince: Doğu Anadolu bölgesini, Erzurum başkent olmak üzere Ebul Kasım saltuk’a “İkta” olarak verdi. Ebul Kasım saltuk, 1072 yılında Doğu Anadolu’da ilk Türk beyliği olan “Saltuklular beyliği”ni kurdu. Ebul Kasım saltk’tan sonra, Saltuklular’ın başına oğlu Emir Gazi Saltuk’un ölümünden sonra, Saltuklular’ın başına oğlu Ali saltuk geçti. Ondan sonra kardeşi Emir Gazi Saltuk geçti.emir Gazi Saltuk’un ölümünden sonra, Saltuklular’ın başına, Ali saltuk’un oğlu İzzettin Saltuk geçti. İzzettin Saltuk’un ölümünden sonra büyük oğlu Muhammed saltuk, başına geçti. Kerdeşi Mansur Saltuk’da Mencingert (Mazgirt) beyi oldu.


Muhammed saltuk’un ölümünden sonra başa oğlu Melik Şah Saltuk geçti. Melik Şah saltuk da, Anadolu Selçuklu Sultanı ıı.Süleyman Şah (Rüknettin Süleyman) tarafından katledildi. İşte onun henüz 3-4 yaşında bulunan oğlu Şerif Hızır ve ailesi, amcası Seyyid ismail2in öncülüğünde, bir gurup talipleri ile birlikte gelip Hozat’ın Ağveren Köyü’ne yerleşti.


Sarı saltuk’un
(Şerif Hızır) soyu şöyle gelmiştir:

1-Hz.Ali

2-İmam Hüseyin

3-İmam Zeynel Abbidin

4-İmam Muhammed Bakır

5-İmam Cafer Sadık

6-İmam Musa-i Kazım

7-İmam Ali-ül Rıza

8-İmam Muhammed Taki

9-Seyyid Musa Araç

10-Seyyid Muhammed (874 yılında Nişabur Dergahı Piri’dir.)

11-Seyyid yahya

12-Seyyid Cafer

13-Seyyid Hüseyin

14-Seyyid Ubeydullah

                               
15-Seyyid Muhammed                   15-Seyyid Andulgani

                                                                     
16-Seyyid Muhammed Buhari      16-Seyyid Abdulaziz

17-Seyyid Ebul Kasım Saltuk

          
18-Seyyid Ali Saltuk                                  18-Seyyid Emir Gazi Saltuk

19-Seyyid İzzettin saltuk

          
20-Seyyid Muhammed saltuk       20-Seyyid Mansur (Baba Mansur)

          
21-Seyyid Melik Şah Saltuk                     21-Seyyid İsmail (Abdal Seyyid)

22-Sarı Saltuk (Şerif Hızır)

=Seyyid Hakkı=

Kaynak: Veli Saltık-Alevi ocakları 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...