Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed'in hadisleri

Hz.Muhammed’in hadisleri
=>Allah bir kavmi severse; kendilerine bela gönderir, kendilerini sıkıntıya sokar.
=>Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.
=>Allah’ı görüyormuş gibi ibadet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.
=>Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.
=>Allah-u Taala, muhakkak suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.
=>Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.
=>Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.
=>Bana çektirilen eziyet, hiç bir Peygamber’e çektirilmedi.
=>Ben, ancak ahlakın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.
=>Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
=>Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.
=>Bir kulun imanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de, dili doğru olmadıkça doğrulmaz.
=>Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.
=>Çin’de bile olsa ilmi alınız.
=>Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.
=>Emanete riayet etmeyenin, imanı yoktur; ahdine vefa etmeyenin, dîni yoktur.
=>Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.
=>Içinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe hakiki mümin olamaz.
=>Ilmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.
=>Imanın en üstünü, yükseği; iyi ahlak, sabır ve cömertliktir.
=>Inananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nuru ile bakar, görür.
=>Insanlara karışıp eziyetlerine katlanan mümin, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan müminden üstündür.
=>Insanların en çetin belaya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonrada onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.
=>Insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.
=>Işler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.
=>Kanaat tükenmez bir hazinedir.
=>Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.
=>Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.
=>Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.
=>Müslüman, diğer müslümanların; elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir.
=>Müslümanlık, güzel ahlaktan ibarettir.
=>Mütevazı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.
=>Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.
=>Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.
=>Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek imandandır.
=>Ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.
=>Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.

 
Ehl-i Beyt Hakkındaki Hadisleri

=>Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’e karşı savaş içinde olanlara karşı, ben de savaş içindeyim.
=>Allah’a and olsun ki bizi sevmeyenleri, şanı yüce Allah cehenneme dökecektir.
=>Benim Ehl-i Beyt’im, kendinize ehlinizden daha sevgili olmadıkça, kesin iman sahibi olamazsınız.
=>Ben sizin aranızda iki paha biçilmez şey bırakıyorum. Ikisi de birbirinden büyüktür. Bunlardan birisi Allah’ın kelamı „Kur’an-ı Keram“ diğeri ise „Ehl-i Beyt´im“dir. Bu ikisi Kevser havuzunun kıyısında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz; bunu Rabbim’den ben diledim. Bu ikisine yapışır, sarılırsanız benden sonra ebedi olarak sapmazsınız, yol yitirmezsiniz.
=>Ehl-i Beyt’ime buğz eden münafıktır.
=>Ehl-i Beyt’ime eziyet eden, Allah’a eziyet eder.
=>Ehl-i Beyt’ime karşı davranışlarınızdan dolayı, Allah’ın azabını sizlere şimdiden hatırlatmak istiyorum.
=>Ehl-i Beyt’imin peşinden gidiniz, sakın onların önüne geçmeyiniz, aksi taktirde helak olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye de kalkışmayınız, çünkü onlar sizlerden daha bilgililerdir.
=>Ey Fatıma! Kıyamet gününde; Ben, sen, oğulların Hasan ve Hüseyin ile eşin Ali aynı makamda olacağız.
=>Içinizde Ehli Beyt’imin misali, Nuh Aleyhisselamın gemisi gibidir. Her kim gemiye binerse kurtulur ve her kim muhalefet ederse boğulup helak olur.
=>Islam’ın esası beni ve Ehl-i Beyt’imi sevmektir.
=>Kıyamet gününde; her kul iki şey hakkında sorulmadan Sırat köprüsünden geçemeyecek;
Birincisi: „Ben sizinle idim, siz kiminle oldunuz?“
İkincisi : „Ehl-i Beyt’e kurbiyyetiniz (sevginiz, yakınlığınız) ne derece?“

=>Sizleri nimetleri ile beslediğinden Allah’ı seviniz, Allah’ı sevdiğinizden beni seviniz ve beni sevdiğinizden de Ehl-i Beyt’imi seviniz.
=>Şefaatım, Ehl-i Beyt’imi sevenedir.

 
Hz.Ali Hakkındaki Hadisleri

=>Ali bendendir, ben de ondanım.
=>Ali, Hak ile beraberdir. Hak da Ali ile beraberdir.
=>Ali, her hususta Kur’an ile beraberdir. O Kur’an dışı bir şey söylemez ve bir iş işlemez. Kur’an da, Ali’den asla ayrılmaz.
=>Ali’nin dostu, benim dostumdur; Ali’nin düşmanı benim düşmanımdır.
=>Ali’yi seven şüphe yok ki beni sevmiş olur. Beni seven Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye düşman olan, bana düşman olur. Bana düşman olan ise, hiç şüphesiz Allah’a düşman olur.
=>Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bilgi isteyen, Ali’nin kapısına gelsin.
=>Ben ve Ali insanların yükselebilmesi için, Allah’ın gönderdiği kılavuzlarız. 
=>Ey Ali! Dünya ve ahirette sen benim kardeşimsin, vasiyimsin, varisimsin, halifemsin.
=>Ilminden dolayı Hz.Adem’e bakmak isteyen, Ali’nin ilmine baksın, Nuh’un takvasını isteyen, Ibrahim’in hilmini isteyen, Musa’nın heybetini isteyen, Isa’nın ibadetini görmek isteyen, Ali İbn-i Ebu Talib’e baksın.
=>Ya Ali! Gerçek müslüman seni sever. Senin için fena söyleyenler, ara bozuculardır.
=>Ya Ali! Yakında hak sende olduğu halde, sana karşı gelenlerle savaşacaksın. O gün sana yardım etmeyen, benden değildir.
=>Zikri Ali ibadetün.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...